برنجی ده‌نك درێژی به‌سمه‌تی 1121 مرحبان

  • برنجی 1121 ی هیندی كرێمی ده‌ره‌جه‌ یه‌كی به‌سمه‌تییه‌ به‌ ئاوی سازگار دێته‌ به‌رهه‌م.
  • ئه‌و برنجه‌ی كابانی ماڵ ده‌یه‌وێت چونكه‌ له‌ ناخی سروشته‌وه‌ دێته‌ به‌رهه‌م.
  • تامێكی خۆش ، ده‌نكی درێژ ، ڕه‌نگی جوان ، به‌رهه‌مێكی ناوازه‌یه‌.
  •